0

Enter your keyword

Kiếm Nhật lẻ

Đây là các mẫu kiếm nhật lẻ chỉ có 1 cây duy nhất, thường dài 104cm với lưỡi kiếm làm bằng thép carbon

Showing all 8 results