0

Enter your keyword

Góc Tư Vấn

Beautifully suited for all your web-based needs

Bán kiếm Nhật tốt nhất. Chỉ có tại với Lương Sơn

Bán kiếm Nhật tốt nhất. Chỉ có tại với Lương Sơn

Thanh kiếm Nhật (Hay còn gọi là Katana) là biểu tượng đại diện cho tinh thần chiến đấu, phẩm giá và danh dự của Samurai. Chỉ những samurai mới được phép mang chúng. Mỗi Samurai coi thanh kiếm như mạng sống của mình. Gần 1000 năm liền chỉ với một thời gian gián đoạn ngắn, cho […]